Svanshalls historiaPå norra sidan av Kullen i Nordvästra Skåne hittar du den lilla byn Svanshall. Den ligger invid Skälderviken med hamnen som centrum. Här har det sedan 1800-talet bedrivits fiske parallellt med jordbruket. Spår av detta kan man hitta vid hamnen där den gamla " tjärkokaren" står. Denna användes förr av byborna för att tjära fiskegarnen för att få en bättre hållbarhet på dem.

I anslutning till denna, finns en gräsäng med trästolpar som kallas för "stejlebacken", där fiskarna förr i tiden hängde upp och torkade

sina garn efter fisket.


Även de små pittoreska husen längs byns smågator är sedan den tiden då fisket sysselsatte merparten av byns invånare. Än idag har Svanshall några yrkesfiskare som förser oss med läckerheter från havet.


Längs med vår "stora väg" (Norra Kustvägen) som går genom byn, ser man flertalet större hus.  Merparten av dessa är uppförda av kaptener som under sina seglatser tog med allehanda skatter till sina familjer. Ett urval av dessa skatter finns att beskåda i vårt lilla sjöfartsmuseum " Ribersborg" vid hamnen.


Väster om Svanshall finns ett stort naturområde som blev naturreservat år 1985. Området är en rest av det som en gång var "kulla fälad",

en gemensam yta för alla kullens livdjur att beta på. Detta pågick fram till första hälften av 1800-talet då markerna började odlas upp.

Idag finns här mestadels lövskog med en spännande natur och hänförande utsikt över Skälderviken. Här finns även ett gammalt och numera vattenfyllt stenbrott med branta, dramatiska kanter. På sommaren blommar näckrosen vid strandkanten och på vintern bjuder isen till en skridskotur.


I östra delen av Svanshall, i skogsområdet som angränsar mot Rekekroken hittar du resterna av ett gammalt kalkstensbrott. Om detta skrev Carl von Linné under sitt besök här  på 1700-talet. "Halladammarna", som idag endast är en damm, försåg under 1800-talet mejerierna med is. Stora isblock sågades ur och transporterades med häst och vagn till de små lokala mejerierna där det användes till att hålla de olika varorna kylda hela sommaren! På 1940-talet blev sporten bandy populär och på Halladammarnas is utspelade sig många spännande matcher.


Längs Halladammarna gick förr den väg bönderna använde när dom hämtade tång för att lägga på sina åkrar som gödning, sk. tångtäkt.

Nedanför dammen finns en av Svanshalls två badplatser, "Tvätteshallen" med egen stenbrygga för ett härligt dopp i Skälderviken.