Svanshalls gamla bro och den nya hamnenOmkring 1860 börjades det på att bygga vid stranden ett skydd för väder och vind nedanför idag Handelsmansvägen. 1870 ingick fiskarna jämte närboende överenskommelse om att hjälpas åt med att bygga och underhålla bron. En byfogde valdes återkommande. 1877 inköptes den engelske briggen Balmoral och fylldes med sten så att vågbrytaren förlängdes. 1902 förstördes bron ordentligt i en storm. Fiskebåtarna som var seglande däcksbåtar hette under denna tid  Föled, Mären  och Regan.   


Redan 1891 hade arbete utförts vid den nya hamnen och i stormen 1921 förstördes den gamla bron totalt. 1926 byggdes den nuvarande hamnen med statliga  och kommunala medel men även  pengar från Svanshalls fiskehamn. Byfogden kom att heta hamnmästare. Där slipen finns idag, är en stor flathall belägen undertill. Här byggdes det några jakter under 1800-talet och utanför var djupet 1.5 meter dvs perfekt sjösättningsställe. Fiskebåtarna hade namn som Holländaren, Sally och Svalan.  Senare kom motorfiskebåtar som  Avance , Hostan och Penter.


Under 40-talet byggdes det en mängd snipor i Svanshall som Capella, Elvan, Svanen och Tuting. Här var flera kappseglingar varje sommar under 20 års tid, som drog tusentals åskådare. 1948 byggdes betongkajen sidan om slipen och träbryggan till segelbåtarna. 1950 byggdes den inre träbryggan 60 meter lång. 1951 muddrades hamnen med mudderverk och hamnabacken asfalterades.


1952 övertogs hamnen av Jonstorps hamnstyrelse. 1957 förlängdes båda pirarna och höjdes med betong. Trålarna hette Saga och Stina. Svanshalls hamn kom att bli den djupaste och säkraste hamnen i Skälderviken. Samma år kom kommandobryggan som tillhört Hillerströmångaren Ribersborg  från Ystads skrotvarv. Det var Svanshallarna själva som ordnade med och bekostade det hela med ruffen och 1959 invigdes Ribersborg. Alla inventarierna är skänkta. Kanonerna är uppfiskade utanför Varberg.


År 1962 förnyades träbryggan för segelbåtarna och träkuttrarna kom att heta Certella, Elinor, Galejan och Susanna. Segelsällskapets klubbstuga byggs 1963.             

Under stormen 1973 förstördes norra piren, men återuppbyggdes med rejält med sten utanför som skydd. Det är nu under nästan tio års tid som ett tiotal bohusländska garnfiskebåtar kommer att fiska mycket sill. Plastsegelbåtarna heter Barabal, Bossan och Decibella medan plastfiskebåtarna heter  Anna och Eva-Maria.   

       

1988 förnyades den inre träbryggan och segelbåtsbryggan, slipen gjöts om, hamnbassängen muddrades med dynamit och mudderverk, järnspånten på pirarna gjöts för. Vid denna tid startas snipkappseglingarna igen.


1993 köpte Svanshalls hamnförening hamnen och närliggande mark av Höganäs kommun och de följande åren genomfördes omfattande reparationer och förstärkningar av hamnen. Hamnföreningen övertar underhållet av Ribersborg 1998. Nu finns de små namnlösa plastracerbåtarna. Idag finns det 36 fasta båtplatser och ett flertal gästbåtplatser.


/ Eric Wallin


ordförande Hamnföreningen